Coraz większa liczba osób stara zakwalifikować się do policji.

Możemy stwierdzić, iż każdego roku stale powiększająca się liczba osób stara dostać się do pracy w policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie wymagania powinno się spełniać, żeby zostać policjantem. Jak dokładnie przebiega rekrutacja do pracy w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, iż Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku musi ustalić termin rekrutacji, i określić konkretnie najmniejszą liczbę osób, jakie można przyjąć do wspomnianej służby. Wymagane dokumenty. Kandydat musi nade wszystko złożyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby. Wymagany jest również dokładnie uzupełniony kwestionariusz kandydata. Nie możemy też zapomnieć o wypisaniu świadectw pracy czy służby. Jakie wykształcenie do policji posiada zdecydowanie większe znaczenie niż nam się wydaje. Osoba, która nie przyniesie wyżej wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do tej pracy. Bardzo ważne jest też dostarczenie książeczki wojskowej w sytuacji, kiedy kandydat do służby byłby objęty ewidencją wojskową. Jak istotne znaczenie posiada ocena dokumentów? Jeśli dany kandydat odda już niezbędne dokumenty do biura policji, dana komórka organizacyjna zajmująca się sprawą doboru poszczególnych kandydatów do pracy w policji przyzna temu kandydatowi zarówno numer identyfikacyjny, jak również oceni w kwestii zgodności z wymogami, które są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by podkreślić, że zgodność informacji znajdujących się w kwestionariuszu będzie podlegała precyzyjnej kontroli we wszystkich dostępnych przez policję kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Poza tym powinno się mieć świadomość, że podanie poprzez kandydata niepełnych danych osobowych może doprowadzić do przedłużenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Z kolei zatajenie prawdziwych informacji, lub wpisanie nieprawidłowych danych w kwestionariuszu jest fundamentem do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kroki prowadzone w szkołach Policji Powinno się wiedzieć, iż w komórce zajmującej się sprawami doboru konkretny kandydat do służby otrzyma dokładne informacje o terminie, w jakim będą przeprowadzane następne etapy związane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Trzeba do nich na pewno wliczyć test sprawności fizycznej do policji, testy do policji. Dodatkowo trzeba mieć świadomość, iż każdy kandydat powinien bezwarunkowo zjawić się w jednej z 5-ciu szkół policji (Legionowo, Piła, Szczytno czy Słupsk). Następnie potencjalny kandydat w ciągu jednego dnia będzie poddany 2 etapom postępowania kwalifikacyjnego. Trzeba zdawać sobie sprawę, że test sprawności fizycznej będzie polegał na zaliczeniu przez kandydata toru przeszkód w podanym uprzednio czasie. Potem wszystkie wyniki przeliczone zostaną na odpowiedni system punktowy. Dodatkowo wspomniany test sprawnościowy będzie zaliczany, w momencie gdy konkretny kandydat uzyska wyznaczony czas potrzebny do zaliczenia, jaki wynosi 1 min. i 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *